TRADYCYJNE DOMY SZKIELETOWE Nowoczesny dom szkieletowy okna obrotowe otwierane na zewnątrz DUDEK GROUP – BELKA DWUTEOWA Drewniane drzwi zewnętrzne Drewniane okna harmonijkowe Drzwi wejściowe pasywne Zawiasy do drzwi bezfelcowych Belka dwuteowa Dźwigary drewniane

dudek group

polityka prywatności

dudek group icona transparentne

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j.

Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.dudek-group.pl, użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu www.dudek-group.pl.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Administrator Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stolarstwo Import- Export Dudek H&H Sp. j. z siedzibą w Kotórz Mały, 46-045 Kotórz Mały, ul. Opolska 48, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer 0000087523, NIP: 9910059377.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: ado@dudek-hh.pl

Gromadzone dane

Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, login i hasło.

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j., wykonania zawartej przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j., a także wykonania ciążących na Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Przetwarzanie danych osobowych – prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. ciążącego na Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.

Przewiń do góry